Ekumeniska Böneveckan har startat!

Publicerat 2018-01-19 av estrand

Med samlingar för delande av bibeltexter, aktuella teman för varje dag och gemensam bön i olika kyrkor i vår stad. Kolla vår sida på kyrktorget för alla samlingar! (Lördag kväll 20/1 och Torsdag kväll 25/1 är samlingarna i Équmeniakyrkan)