Gudstjänst med nattvard

Till nattvarden i Rosa Kyrkan är alla som vill närma sig Kristus välkomna.

Till nattvarden kommer vi: Inte för att vi måste – utan för att vi får! Inte för att vi är felfria – utan för att vi är älskade! Inte för att vi är färdiga – utan för att vi söker! Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud.

På söndag firar vi nattvard tillsammans då Gudstjänstens tema är ”Bli stilla och besinna…” och teamet består av Annci Lundmark, Elisabeth Strand, Kerstin Andersson m.fl. Den kristna gemenskapen är viktig då vi behöver varandra. Till kyrkan kommer vi inte bara för att ta emot utan även för att ge vidare av det vi fått. Firar Gudstjänst gör vi tillsammans! Det blir även tillfälle för goda samtal vid fikaborden en trappa ner! Välkommen till Rosa Kyrkan!