Församlingsforum den 19 nov

INBJUDAN TILL FÖRSAMLINGSFORUM söndag 19 nov

(under kyrkfikat ca. 12:30).

Efter gudstjänsten så inbjuds alla (inte bara medlemmar) att få höra lite om vad som händer och är på gång i församlingen. Och så får vi, vid fikaborden, samtala kring temat ”Det bästa med församlingen

Fundera över denna fråga och, om du vill, skriv gärna ner dina tankar:

  • Då församlingsgemenskapen är som bäst – hur är den då?
  • Vad bär du på för längtan/drömmar för församlingen?