Välkommen att sjunga med i påskkören

VÄLKOMMEN MED I PÅSKKÖREN

På påskdagen medverkar en projektkör. Om du vill vara med så samlas vi på onsdagkväll den 20 mars kl 18:00 och över sångerna. Siv Karbin leder kören.

Därefter samlas kören kl 10:00 på påskdagens morgon (31 mars) och sjunger i gudstjänsten kl 11:00