Pingstdagen firar vi med ”Gudstjänst för små och stora”.

Helena Marksén predikar och får hjälp av scouterna som kommer göra ett drama. Det blir även lovsång, bön och delande.

Gemenskapen fortsätter sen vid fikaborden en trappa ner med både pizzaslize och gokaka.

Därefter är ALLA som vill, välkomna upp till Vitberget och SMU-stugan, för där har scouterna förberett samarbetsövningar, lekar mm. Vi kommer även grilla hamburgare.

Vi samåker i bilar upp till Vitberget. Ta gärna bil denna söndag, för att möjliggöra för alla som vill att kunna åka med upp till vitberget. (Om inte alla ryms i första vändan, åker vi fram och tillbaka och hämtar upp)

Vi avslutar gemenskapsdagen ca 15:30