Om oss

Välkommen till Equmeniakyrkan i Skellefteå, den lilla rosa kyrkan i gågatans östra ände. Vår församling vill vara ett sammanhang där tron fördjupas, människor hittar gemenskap, möts av omsorg och utmanas till engagemang för den värld vi lever i.

Vi visar dig gärna vägen till en egen personlig relation till Jesus Kristus. Varmt välkommen till Gudstjänster och goda samtal om tro och liv!