Equmeniakyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst med nattvardsfirande

Equmeniakyrkan

Gudstjänst

Vid Källan, enkel Gudstjänst med lovsång, predikan, bön mm.

Equmeniakyrkan

Gudstjänst

"Konungen kommer" Mycket sång o musik i julens anda, predikan, bön mm.