Kors med suddigt gräs i förgrunden

En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Equmeniakyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst med predikan, lovsång, bön

Equmeniakyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst med predikan, lovsång, bön

Equmeniakyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst med predikan, lovsång, bön

Equmeniakyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst med predikan, lovsång, bön

Equmeniakyrkan nationellt