En del av Equmeniakyrkan

En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen

Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan
bildade 2012 en ny kyrka: Equmeniakyrkan.

Besök  Equmeniakyrkans nationella hemsida