Hjärtats lovsång

Temat på dagens Gudstjänst var ”Lovsång”! Emmy o Sara ledde oss i lovsång o tillbedjan, Rickard delade några tankar omkring lovsång med stöd av bibelord och Elisabeth predikade utifrån Thess. 5:18-19 om den lovsång (glädje, bön, tacksamhet) som finns i vårt inre oavsett omständigheter, när vi umgås med Gud och låter honom vara centrum i våra liv. Efter Gudstjänsten var vi många som som samlades vid fikaborden, med goda samtal och trevlig gemenskap.