Vid Källan Gudstjänst

Gudstjänst med lovsång, predikan, bön och servering. Krister Burström, Lisbeth Markström, Annci Lundmark medverkar. Välkomna!!