Vid Källan Gudstjänst!

Temat för denna Gudstjänst är ”Om kärleken som vägleder livet” Elisabeth Strand predikar och Lovsångsteamet sjunger med oss. Gemenskapen fortsätter vid fikaborden. Varmt välkommen till Rosa Kyrkan!