Gudstjänst-pod

Missade du gudstjänsten i Equmeniakyrkan idag 2022-05-01 så finns den inspelad här. Lyssna direkt eller ladda ner för att lyssna på promenaden!
Vill du hoppa direkt till predikan så börjar den drygt 20 minuter in i inspelningen.

Vägledaren till LIVET