Gudstjänst med nattvard

På söndag får vi tillfälle att ta nattvard tillsammans. Till nattvarden kommer vi – inte för att vi måste, utan för att vi får – inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade – inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Vilken förmån! Temat är ”Verkligen fri!?” och Gudstjänst teamet består av Kerstin Andersson, Erik Eklund, Elisabeth Strand, Hanna o Anders Zellman m.fl. Vi fortsätter gemenskapen vid fikaborden och är det ditt första besök bjuder vi gärna på fikat. Varmt välkommen till Rosa Kyrkan!