Vid Källan Gudstjänst

Gudstjänstteamet denna söndag består av Annci Lundmark, Elisabeth Strand, Krister Burström m.fl. Temat för denna samling vid Källan är ”Medan vi väntar…” Vi lovsjunger, delar Guds Ord, ber, tar tid för reflektion o ljuständning och avslutar med goda samtal vid fikaborden. Du är välkommen till Rosa Kyrkan!