Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard och temat ”Tro i motvind”. Teamet består denna söndag av Anders Zellman, Margareta Lundmark, Elisabeth Strand m.fl. I våra Gudstjänster ges det alltid tillfälle till förbön under den stilla stunden med ljuständning. Vi kommer med en förväntan på vad Gud vill göra i o genom oss när vi tjänar Honom och betjänar varandra. Gemenskapen fortsätter vid fikaborden en trappa ner. Kommer du med för första gången bjuder vi gärna på fikat! Välkommen till Rosa Kyrkan!