Gudstjänst

Det är pingstdagen och vad passar då bättre än temat ” Den Helige Ande” Vilken nåd och stor tacksamhet att vi får ta emot Anden som hjälper oss, leder oss och visar på Jesus när vi får undervisning från Guds Ord. Krister Burström predikar, Sara Noren och Emmy Mikaelsson sjunger och spelar när vi firar Gudstjänst tillsammans. Elisabeth pratade förra söndagen utifrån temat ”Vänta dig Helig Ande” och det får vi ta med oss även denna söndag. Vi kommer med förväntan på vad Gud genom sin Ande vill göra mitt ibland oss när vi möts i kyrkan denna Pingst! Vi fortsätter vår samling med goda samtal vid fikaborden. Alla är varmt välkomna till Rosa Kyrkan!