Gudstjänst

”Nådens gåvor” vilket fantastiskt tema denna söndag! Gudstjänstteamet består av Lisbeth Markström, Anders Zellman, Elisabeth Strand m.fl. Vi kommer med en förväntan på vad Gud genom sin Ande vill göra mitt ibland oss. I 1 Kor 14:26 skriver Paulus ”När ni samlas har var o en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.” I Rosa Kyrkan vill vi fira Gudstjänst tillsammans så alla känner sig delaktiga. Gemenskapen fortsätter med goda samtal vid fikaborden en trappa ner. Kommer du med för första gången bjuder vi gärna på fikat! Välkommen till Rosa Kyrkan!

Foto: Annika N Lundgren