Gudstjänst med nattvard

Medmänniskan är temat denna söndag då Gudstjänstteamet består av Erik Eklund, Elisabeth Strand, Kerstin Andersson m.fl. Vi firar nattvard och det ges tid för stillhet, bön, ljuständning mm. Ta gärna tillfället att någon ber med/för dig. Gemenskapen fortsätter vid fikaborden en trappa ner. Är det ditt första besök bjuder vi gärna på fikat.

Välkommen till Rosa Kyrkan!