Gudstjänsten 24/3 som POD

I dagens gudstjänst predikade Gunilla Landin. För sång och musik stod Helena Marksén och Kurt-Lennart Markström.