Under juni och juli är kyrkan öppen onsdagar fredagar & söndagar

Onsdagar 12-13 för bön samtal och gemenskap (drop in)

Fredagar 10-11 Bön för vår stad och för församlingen mm

Söndagar 11:00 Gudstjänst eller sommarandakt. Vid några tillfällen erbjuds det en efterföljande utflykt.