Gudstjänst

Temat denna söndag är ”Vänta Dig Helig Ande…” Det är precis vad vi får göra när vi kommer samman, vänta oss att den Helige Ande är där för att undervisa, hela, leda och öppna våra ögon för vad Jesus gjort och än idag gör för oss. Annci Lundmark, Lisbeth Markström, Elisabeth Strand m.fl leder oss genom Gudstjänsten i predikan, lovsång o bön. Vi alla som kommer är delaktiga när vi firar Gudstjänst tillsammans i Rosa Kyrkan! Gemenskapen fortsätter vid fikaborden och alla är välkomna!